Mer än 30 års specialistkompetens inom gods- och materialhanteringssystem

Mer än 30 års specialistkompetens inom gods- och materialhanteringssystem

Port-Trade arbetar med försäljning, reparation och service av nya och begagnade kranar samt utrustning för godshantering i hamnar och terminaler i framför allt Sverige, Danmark och på Island. Företagets helhetserbjudande av kompletta godshanteringssystem är en av deras främsta styrkor. I dag, då den gröna omställningen är i ropet, står företaget redo att bidra till att minska branschens klimatavtryck, bland annat genom att leverera världens första emissionsfria och batteridrivna kran från ledande tillverkaren Konecranes.

Port-Trade är ett internationellt företag, med bas vid Danmarks största hamn Fredericia, som sedan 2003 levererat kranar och ny utrustning från ledande

europeiska tillverkare i hela Nordeuropa samt begagnad utrustning på den globala marknaden.

Den kompletta och kundanpassade servicen före, under och efter en kunds försäljning eller inköp av utrustning är en avgörande del av Port-Trades affärskoncept, och företaget lägger stor vikt vid långa kundrelationer.

– När en hamn eller terminal ska införskaffa en kran är det oftast en stor investering, varför det är viktigt att de känner full tillit till oss som partner och trygghet med beslutet, säger Peter Muller, vd på Port-Trade.

Konecranes Gottwald ESP.8 + GHMK 6507 operating at ADP Fredericia in Denmark

Fossilfri godshantering i Skellefteås hamn

Port-Trade representerar några av världens främsta producenter i branschen sedan mer än 30 år tillbaka, i framkant av modern teknologi. Bland annat levererade de 2022 värdens första emissionsfria och batteridrivna hamnmobilkran av modellen Gottwald, framtagen av deras samarbetspartner Konecranes.

– Den helelektriska kranen som vi levererade till Port of Skellefteå kommer huvudsakligen att hantera containrar och tunga gods till och från Northvolts batterifabrik när den går i drift, säger Peter. Kranen är tystgående, kräver mindre underhåll och reducerar den totala ägandekostnaden för kunden, samtidigt som den dramatiskt minskar klimatavtrycket. Den gröna omställningen som pågår i världen gör sig tydlig även i vår bransch, och vi förväntar oss allt fler beställningar på fossilfria kranar framöver. I Skellefteå har den nya kranen skapat ringar på vattnet och det är många som visar intresse och ställer frågor, vilket känns väldigt positivt.

Många mycket äldre kranar är inte lika miljömässigt hållbara som de som utvecklas i dag, varför Peter vill understryka vikten av att tänka långsiktigt.

– Vi har vid ett antal tillfällen också eftermonterat extern strömmatning på 20 år gamla dieseldrivna kranar, säger han. På så sätt kan användare stänga av dieselmotorn och minimera förbrukningen, utan att investera i en toppmodern kran som ju också skulle belasta miljön att nytillverka. Extern matning har nästan blivit en självklarhet på nya kranar. Det är viktigt att tänka på hela livscykelperspektivet och inte enbart på den enskilda produkten.

Peter har arbetat i branschen så länge att de första kranarna som företaget har sålt numera är kranar som han får nöjet att återse och sälja vidare på den begagnade marknaden.

– Många kranar får ett andra – och ibland till och med ett tredje – liv hos nya ägare. Därför har du all anledning att satsa på kvalitetsprodukter som håller länge samt långa serviceavtal, vilket vi på Port-Trade erbjuder.

Kundanpassad service, långsiktiga relationer

Port-Trade tillhandahåller​ behovsanalyser,​ professionell konsultation, tillståndsrapporter och besiktningar för att guida kunden genom processen att välja den bäst lämpade maskinen utefter applikation och kundbehov.

– Kommunikationen med våra kunder är A och O, säger Peter. Ända sedan starten då min far – som är kvar i företaget än i dag – och jag grundade företaget har vi haft en god kontakt och relation med våra kunder samt uppbackning från våra samarbetspartners. Vi fick tidigt stora ordrar vilket jag tror är mycket till min fars förtjänst, som satte ribban för vår verksamhets höga serviceanda och pålitlighet. Förtroendet vi får från våra kunder är något som vi verkligen värnar om.

Vi vill växa och utvecklas med våra kunder lyckas de så lyckas vi också.

Utefter avtal åtar sig Port-Trade även ansvaret för transport, personalutbildning, driftsättning samt löpande service. Företagets samlade kompetens erbjuds både nya och befintliga kunder längs hela utrustningens livslängd.

– Just nu är nästa utmaning att hitta rätt kompetens allteftersom vi fortsätter att växa. Vi är också uppmärksamma på trender inför kommande kompletterande tjänster som vi kan bidra med i takt med den gröna omställningen. Mitt i en digital transformation av företaget satsar vi även på att underlätta och effektivisera rapportering och interna processer inom verksamheten, som i förlängningen också kommer att gynna våra kunder.